Intervencija #13 - Voda ogroža hišo

DATUM: 1. avgusta 2021

Danes je zaradi zasutega mostu v Kokri voda prestopila strugo in ogrožala stanovanjsko hišo. Preko štaba CZ je bil aktiviran delovni stroj, ki je odkopal naplavine iz struge, gasilci pa smo očistili preostale zasute prepuste in cestišče.