Vaja požar v kletnih prostorih

DATUM: 21. aprila 2017

Na današnji vaji smo simulirali požar v kletnih prostorih. Vadili smo pravilen vstop, preiskovanje, iznos ponesrečencev in prezračevanje ob tovrstnih intervencijah.