Vaja izvlek vozila

DATUM: 17. junija 2017

Na včerajšnji vaji smo se ukvarjali s kombiniranim vozilom, ki je zdrsnilo po brežini. Legendarno vozilo smo zavarovali in izvlekli nazaj na cestišče.