Tehnični dan Junij

DATUM: 1. junija 2018

Prvi petek v mesecu je pri #gasilcipreddvor rezerviran za tehnični dan. Poleg preizkusa delovanja, čiščenja vzdrževalnih del na opremi, smo nadgradili še obstoječo zunanjo razsvetljavo na fasadi. Obstoječa svetila smo zamenjali s sodobnejšimi LED reflektorji, ki bodo skrbeli, da bodo izvozi in čiščenje opreme po zaključenih intervencijah v nočnem času varnejši. Hitrejši vklop novih svetil nam sedaj omogoča tudi, da je ob pozivu poleg orodišča samodejno osvetljeno tudi dvorišče. Demontirana svetila z veseljem podarimo zainteresiranemu društvu, ki jih potrebuje.