Intervencija #23 - Tehnična in druga pomoč

DATUM: 18. septembra 2017

Danes okrog 17. ure smo posredovali v naselju Hrib. Razžagali in izvlekli smo drevo, ki se je podrlo v potok in oviralo pretok.