Prihod novega vozila

DATUM: 28. decembra 2018

Takšno je naše novo večnamensko gasilsko vozilo (vozilo št.8.) Vozilo je tipizirano kot GVGP-1. Na keson lahko po potrebi namesto modula za gozdne požare, namestimo modul s prenosno črpalko, (za dobavo vode), ali pa modul za neurja (poplave, vetrolome).