Intervencija #19 - Požarni alarm DSO Preddvor

DATUM: 14. avgusta 2020

Danes dopoldan se je sprožil avtomatski javljalnik požara v DSO Preddvor. Ob prihodu na kraj so nas zaposleni obvestili, da je bil vzrok aktivacije na štedilniku pozabljena hrana. Nevarnost so s prisebnim ukrepanjem odpravili že sami.