Intervencija #20 - Poplave meteorne vode

DATUM: 30. oktobra 2018

Pravkar smo se vrnili s posredovanja v Kokri, kjer so naplavine blokirale strugo potoka v prepustu pod cesto. Potok smo preusmerili stran od stanovanjske hiše, ki jo je ogrožal in s pomočjo gradbene mehanizacije očistili prepust.
Opozarjamo na previdno vožnjo skozi dolino Kokre, saj gladina na kritičnih mestih sega nad nivo cestišča. Posledično je na cesti veliko kamenja in naplavin. Delavci cestnega podjetja že sanirajo razmere, gladina Kokre pa je pričela upadati.