Intervencija #121314 - Plaz v Kokri / Voda odnesla Most v Mačah / Črpanje vode v Kokri

DATUM: 28. aprila 2017

Že današnje jutro je nakazalo, da se bo včerajšnja, črnogleda napoved o veliki količini padavin uresničila. Kmalu po vrnitvi iz prve intervencije smo posredovali še trikrat.
V Kokri se je na cesto sprožil zemeljski plaz. Skupaj z ekipo vzdrževalcev smo ga odstranili in cesto očistili.
V Mačah je hudournik odnesel most, voda pa si je utrla pot po makadamski cesti proti naselju. Strugo smo očistili in skupaj s komunalno službo z lesom iz naplavin preusmerili vodotok nazaj v strugo.
Za konec smo priskočili na pomoč še občanu v Kokri, ki mu je narasla reka Kokra zalila jašek povezan s stanovanjsko hišo.
K sreči se je med zadnjo intervencijo vreme razvedrilo. Opazili smo tudi trend upadanja vodotokov, zato smo vozila in opremo očistili in pripravili za nova posredovanja.