Gašenje začetnih požarov – Mladina

DATUM: 15. novembra 2018

Pri nas se z ognjem poigrajo tudi otroci. Spoznavamo gašenje začetnih požarov z gasilnikom na prah in peno. Naš podmladek obvlada!