Vaja poznavanje opreme

DATUM: 16. septembra 2017

Tokrat smo se posvetili opremi nameščeni v vozilih.

Vsak od prisotnih operativcev je moral čim hitreje najti kos opreme, ki smo si ga zamislili in opisati oz. prikazati njegovo pravilno uporabo. Glede na veliko količino opreme, ki je razporejena v več vozil, je razumljivo da kakšen bolj poredko uporabljen kos zahteva nekoliko daljši razmislek. Na intervencijah si tega razkošja ne moremo privoščiti, zato take vaje izvajamo čimbolj pogosto in tako utrjujemo svoje  znanje.