Čiščenje meteorne infrastrukture

DATUM: 29. novembra 2017

Vsako leto pred pričetkom zimske sezone Gasilci PGD Preddvor na območju celotne občine očistimo vse vtočne rešetke, zbirne in revizijske jaške, ter preverimo prehodnost povezovalnih cevovodov.

Na ta način vodi v primeru obilnejših padavin omogočimo prosto pot in si s tem prihranimo prenekatero intervencijo.

Gasilci svoje poslanstvo opravljamo prostovoljno zato dela pogosto potekajo po zaključku naših službenih obveznosti – v popoldanskem oz. večernem delu dneva.

Ker infrastruktura pogosto poteka ob oz. pod cestiščem, je lahko kratkotrajno lokalno oviran promet.

Če boste torej naleteli na pričujoč prizor ste lahko pomirjeni – ne gre za intervencijo. Prosimo pa vas za obzirnost, strpnost in prevsem previdnost.