Intervencija #10 - Gašenje tleče žagovine

DATUM: 31. marca 2017

Danes smo na pomoč priskočili občanu v Potočah. Z vodo smo zalili tlečo žagovino, ter s termokamero preventivno pregledali okolico.