Intervencija #2 - Pomoč obolelim osebam

DATUM: 23. januarja 2018

Danes smo bili na zahtevo dežurnega zdravnika aktivirani na pomoč pri oživljanju osebe v naselju Hrib.

Naša pomoč na kraju ni bila potrebna, zato smo se vrnili v orodišče.